Teams Women - Country Quota

Overview

Teams Women - Country Quota

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
JPN   Hasegawa/Futami Akiko Hasegawa Azusa Futami 960 3860 960 3540
JPN   Kaho/Reika Kaho Sakaguchi Reika Murakami 1050 2229 1050 2053
JPN   Mizoe/Hashimoto Sayaka Mizoe Suzuka Hashimoto 1200 2454 1200 2276
JPN   Suzuki/Nagata Yukako Suzuki Yui Nagata 1010 2089 980 2050